Algemene voorwaarden van de firma SOLT UN PEPER

§1 Toepasselijkheid op ondernemers en definities van definities

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).


§2 van een contract, Opslag van contract

(1) De volgende bepalingen over het sluiten van een contract zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel http://www.soltunpeper.com.

(2) In het geval van het sluiten van de overeenkomst komt


SOLT UN PEPER

Magdalena leeuw

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg
over.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vertegenwoordigt geen wettelijk bindend contractaanbod van onze kant, maar zijn slechts een niet-bindend verzoek aan de consument om goederen te bestellen. Door het gewenste product te bestellen maakt de consument een bindend aanbod om een ​​koopcontract te sluiten.
(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument geeft een bindend contractaanbod door succesvol de bestelprocedure in onze internetwinkel uit te voeren.

De bestelling vindt u in de volgende stappen:


1) Selectie van de gewenste goederen / indien nodig. Specificatie van de individualisering
2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
3) Controleer de gegevens in de winkelwagen
4) Activering van de knop "naar de kassa"
5) Registratie in de internetwinkel na registratie en invoer van de gegevens van de aanvrager (e-mailadres en wachtwoord).
6) Controleer of corrigeer de betreffende ingevoerde gegevens.
7) Bindende verzending van de bestelling door op de knop "bestelling met kosten" of "kopen" te klikken


De consument kan krijgen voor de verplichte het versturen van de bestelling door te drukken op de "back" knop in de gebruikte zijn eigen internet browser om de informatie terug te regelen naar de website waarop de door de klant verstrekte informatie worden gedetecteerd en fouten te corrigeren of door Sluit de internetbrowser om het bestelproces te annuleren. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling direct door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetwinkel

U kunt de voorwaarden ook te allen tijde inzien op http://www.soltunpeper.com/agb. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet langer toegankelijk via internet.


§3 prijzen, verzendkosten, betaling, de vervaldag

(1) Eventuele verzendkosten worden bij de vermelde prijzen opgeteld.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf of via PayPal te betalen.

(3) Als de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe om de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract te betalen.

(4) In samenwerking met Klarna Bank AB (pub), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsopties. Betaling geschiedt aan Klarna:

  • Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf verzending van de goederen / tickets / of, in het geval van andere diensten, het verlenen van de dienst. Bij leveringen naar Duitsland vindt u de factuurvoorwaarden voor inkoop op rekening hier en voor leveringen naar Oostenrijk hier.
  • Aankoop op afbetaling (alleen beschikbaar in Duitsland): Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totale bedrag (maar minimaal 6,95 EUR) of onder de voorwaarden die anders vermeld staan ​​in de kassa. Betaling in termijnen is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft verzonden. Voor meer informatie over huurkoop, inclusief algemene voorwaarden en standaard Europese consumentenkredietinformatie, zie hier.
  • Meteen: uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur, huurkoop en automatische incasso vereist een positieve kredietwaardigheidscontrole. In dit opzicht sturen we uw gegevens door naar Klarna voor adres- en kredietcontroles als onderdeel van de start van de aankoop en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna voor Duitsland zijn te vinden hier en voor Oostenrijk hier, U kunt algemene informatie over Klarna krijgen hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsregels van Klarna Duitsland/ Österreich behandeld.§4 Levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden direct klaar voor verzending. Levering vindt doorgaans plaats binnen 4 werkdagen. Mochten er vertragingen zijn, dan wordt de koper hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld. In geval van vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die met de overschrijving belast is en, voor alle andere betalingswijzen, op de dag na het sluiten van het contract. Als de deadline op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de deadline op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van het verkochte item wordt niet overgedragen aan de koper totdat de goederen aan de koper zijn overgedragen, zelfs niet tijdens de verkoop van de zending.


§5 eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom van de goederen tot volle betaling van de aankoopprijs.§6 Inwisselen van tegoedbonnen(1) De tegoedbon kan worden ingewisseld voor goederen in onze online shop met de bijbehorende tegoedboncode. Een contante betaling of het inwisselen voor een andere tegoedbon is uitgesloten.(2) Elke commerciële of commerciële doorverkoop van een voucher is niet toegestaan.(3) Als de aankoopwaarde hoger is dan de waarde van de voucher, zijn de bestaande betalingsvoorwaarden van toepassing.(4) De voucher moet binnen een periode van 2 jaar vanaf de uitgiftedatum worden ingewisseld. Daarna vervalt het. Een verlenging is niet mogelijk.(5) Als de voucher niet volledig wordt ingewisseld, kan het resterende bedrag niet contant worden uitbetaald. Dit wordt bijgeschreven op de originele vouchercode.(6) Bij omruiling is er geen contante betaling. Het bedrag wordt bijgeschreven op de originele vouchercode en kan worden ingewisseld voor goederen.


************************************************** **************************************************

§7 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Persoon ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:


Annulering


Herroeping

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

SOLT UN PEPER

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg


E-mail soltunpeper@mail.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Gevolgen van herroeping

Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.


We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U verbindt zich ertoe de goederen in onbeschadigde staat aan ons terug te sturen, anders zullen wij u de beschadigde afdrukken factureren.Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn alle producten die bij het bestellen door de klant zijn geïndividualiseerd of gepersonaliseerd.

Evenzo zijn alle afgeprijsde en promotionele producten / producten uitgesloten van het herroepingsrecht. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Einde van herroeping

************************************************** **************************************************

§7 herroepingsformulier

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

naar:


SOLT UN PEPER

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg


E-mail soltunpeper@mail.de

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende diensten (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument (en)

_____________________________________________________

Adres van de consument (en)


_____________________________________________________

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

__________________

datum

__________________


(*) Verwijder indien van toepassing.


§8 garantie

De wettelijke garantievoorschriften zijn van toepassing.


§9 contracttaal

De contracttaal is alleen in het Duits.

 

§10 Reclame - Marketing - E-mailgebruik 

Met de aankoop, evenals het invoeren van de persoonlijke e-mail en klantgegevens, verklaart de klant zich bereid om reclame, promoties en marketing te ontvangen als onderdeel van onze marketingcampagnes.

(1) Door de algemene voorwaarden te bevestigen, verklaart de klant dat hij klaar is om de e-mail opnieuw te gebruiken door de ( uitschrijven van deze lijst ) Functie (opgenomen in de voettekst van elke e-mail) om te bevestigen.

 
Status van de AV oktober 2017