Gegevensbeschermingsverklaring - Solt un Peper

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon 

 

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale 

Gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingswetten 

Voorzieningen zijn:

 

Magdalena leeuw
SOLT UN PEPER

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg

 

Contactgegevens van de contactpersoon voor gegevensbescherming: zie hierboven mail@soltunpeper.com

 

II Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een ​​functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. De soorten gegevens die worden verwerkt zijn:

 

- Inventarisgegevens (bijv. Namen, adressen).

- Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers).

- Inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's).

- Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).

 1. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, lit. een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient als rechtsgrondslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6 (1) verlicht. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, is artikel 6 par. 1 lit. c AVG als rechtsgrondslag. Als verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan is artikel 6 (1) lit. f AVG als rechtsgrondslag voor verwerking. 

 1. Verwijderen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een bewaartermijn voorgeschreven door de genoemde normen verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens om een ​​contract af te sluiten of te vervullen.

4. Verlening van contractuele diensten

 

We verwerken inventarisgegevens (bijv. Namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. Gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) om aan onze contractuele verplichtingen en diensten te voldoen in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. b. AVG. De vermeldingen die als verplicht zijn gemarkeerd in online formulieren, zijn vereist voor het sluiten van het contract.


Bij het gebruik van onze onlinediensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de gebruikers ter bescherming tegen misbruik en ander ongeautoriseerd gebruik. Deze gegevens worden over het algemeen niet aan derden doorgegeven, tenzij het nodig is om onze claims na te streven of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. c AVG.


We verwerken gebruiksgegevens (bijv. De bezochte websites van ons online-aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. Invoer in het contactformulier zoals naam, telefoon, e-mail) om de gebruiker bijvoorbeeld contractaanbiedingen aan te bieden.


De gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen. In het geval van de wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan. Informatie in een klantaccount blijft staan ​​totdat deze wordt verwijderd.

 

 

5. Overdrachten naar derde landen

 

Tenzij we ((dat wil zeggen buiten de Europese Unie EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) gegevens naar een proces derde land of dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking, of overdracht van gegevens aan derden, alleen gebeurt dit wanneer het gebeurt om onze contractuele (voor) taken uit te voeren op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele licenties, proces of laten we de gegevens in een derde land alleen in de aanwezigheid van de speciale eisen van art. 44 ff. DSGVO proces. Dat wil zeggen, de verwerking is verricht, bijvoorbeeld aan de hand van specifieke waarborgen, zoals het officieel erkende vinden van de geschikte EU-niveau van de bescherming van gegevens (bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten via de "Privacy Shield") of de eerbiediging officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelovereenkomsten"). 

 

6. Klarna betalingsmogelijkheden

 

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, naar Klarna verzenden. Zo kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden van Klarna en de betalingsmogelijkheden aanpassen aan uw wensen. Je krijgt algemene informatie over Klarna hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsregels van Klarna Duitsland/ Österreich behandeld.

 

 

III. Ter beschikking stellen van de website en het aanmaken van logfiles

 1. Beschreibung en Umfang der Datenverarbeitung

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. 

 

De volgende gegevens worden gedurende een beperkte tijd verzameld:

 1. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

 2. Het besturingssysteem van de gebruiker

 3. De internetprovider van de gebruiker

 4. Het IP-adres van de gebruiker

 5. Datum en tijd van toegang

 6. Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terecht is gekomen 

De gegevens worden opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens zijn alleen nodig om eventuele storingen te analyseren en worden uiterlijk binnen zeven dagen verwijderd. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van de sessie. De opslag in logfiles vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. We gebruiken de gegevens ook om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats en er worden geen conclusies getrokken over uw persoon. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is essentieel voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker. 

 

2. Gebruik van cookies 

 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sessie- of flash-cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend. Bovendien gebruiken we, als u dit toestaat, ook zogenaamde permanente cookies, die buiten de sessie worden gebruikt ("cross-sessie cookies"). Met name deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en zijn bijvoorbeeld nodig voor de winkelwagen in een online winkel. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Voor de volgende toepassingen hebben we cookies nodig:

 1. Winkelwagen, betaaldiensten en eventueel (her) downloaden

 2. Acceptatie van taalinstellingen of iets dergelijks

 3. Onthouden van zoektermen, etc.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG die nodig is om onze legitieme belangen te beschermen. Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website gestuurd. Je hebt als gebruiker dus de volledige controle over het gebruik van cookies en deze cookies worden verwijderd zodra je de browser sluit. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet alle functies van de website kunnen worden gebruikt. 

 

IV Contact

 

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), de informatie die door de gebruiker is verstrekt om het contactverzoek en de verwerking ervan te verwerken. Art 6 para. 1 lit. b) DSGVO verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of vergelijkbare aanvraagorganisatie.


We verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn. Elk jaar bekijken we de noodzaak; Ook de wettelijke archiveringsverplichtingen zijn van toepassing.

 

 

V. Webanalyse met Google Analytics

 

We gebruiken (dat wil zeggen, belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 par. 1 punt f. DSGVO) op basis van onze legitieme belangen van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, LLC ( "Google") één. Google maakt gebruik van cookies. De informatie die door het cookie over het gebruik van de reserves door de gebruiker worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, rapporten over de activiteiten in dit online aanbod samen te stellen en ons verdere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens.


We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.


Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt ingediend, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd zijn aan hun gebruik van de online aanbieding en de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Meer informatie over datagebruik door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de Google-website: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google gebruikt uw gegevens wanneer u onze partnerswebsites of -apps gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen").

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

Google Analytics Remarketing

Our websites use the features of Google Analytics Remarketing combined with the cross-device capabilities of Google AdWords and DoubleClick. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

This feature makes it possible to link target audiences for promotional marketing created with Google Analytics Remarketing to the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This allows advertising to be displayed based on your personal interests, identified based on your previous usage and surfing behavior on one device (e.g. your mobile phone), on other devices (such as a tablet or computer).

Once you have given your consent, Google will associate your web and app browsing history with your Google Account for this purpose. That way, any device that signs in to your Google Account can use the same personalized promotional messaging.

To support this feature, Google Analytics collects Google-authenticated IDs of users that are temporarily linked to our Google Analytics data to define and create audiences for cross-device ad promotion.

You can permanently opt out of cross-device remarketing/targeting by turning off personalized advertising in your Google Account; follow this link:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

The aggregation of the data collected in your Google Account data is based solely on your consent, which you may give or withdraw from Google per Art. 6 (1) (a) DSGVO. For data collection operations not merged into your Google Account (for example, because you do not have a Google Account or have objected to the merge), the collection of data is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing anonymous user behavior for promotional purposes.

For more information and the Google Privacy Policy, go to:  https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

 

VI. Online aanwezigheid op sociale media en gebruik van Facebook Connect of Facebook Custom Audiences

 

Gebruik van Facebook Connect

 

Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG), gebruiken wij de dienst Facebook Connect van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met Connect kunnen Facebook-gebruikers hun accountinformatie en vrienden beschikbaar maken voor andere websites of desktopapplicaties. De instellingen die op Facebook zijn gemaakt om uw eigen privacy te beschermen, worden ook op andere pagina's bewaard.


Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online aanbod met een dergelijke plug-in oproept, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door hem opgenomen in het online aanbod. Tijdens dit proces kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert daarom gebruikers op basis van onze kennis.


Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige pagina van het online aanbod. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers bijvoorbeeld met de plug-ins werken, op de knop Vind ik leuk of een reactie achterlaat, wordt de informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt alleen een anoniem IP-adres in Duitsland opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en deze associeert met zijn lidgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen voordat hij ons online aanbod gebruikt. Andere instellingen en inconsistenties met betrekking tot het gebruik van gegevens voor promotionele doeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  of via de VS-kant http://www.aboutads.info/choices/  of de EU-zijde http://www.youronlinechoices.com/, De instellingen zijn platformonafhankelijk, dwz ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

Gebruik van de Facebook-pixel voor Facebook Custom Audiences


Met behulp van de Facebook-pixel is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties te bepalen (de zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook Pixel om de Facebook-advertenties die we zijn verzonden alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of bepaalde functies (bijv. Interesses in bepaalde onderwerpen of producten die door hen zijn bezocht) Webpagina's bepaald), die we doorsturen naar Facebook (zogenaamde "Aangepaste doelgroepen"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoekdoeleinden begrijpen, waarin we zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd na op een Facebook-advertentie te hebben geklikt (de zogenaamde "conversie").


De verwerking van de gegevens door Facebook is onderdeel van het datagebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene opmerkingen over de presentatie van Facebook-advertenties, in het beleid inzake gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php, Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de Help-sectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


U kunt bezwaar maken tegen de opname door de Facebook Pixel en uw gegevens gebruiken om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke typen advertenties u op Facebook ziet, gaat u naar de pagina die is ingesteld door Facebook en volgt u de instructies op de op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads, De instellingen zijn platformonafhankelijk, dwz ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.


U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor afstandsmetingen en promotionele doeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en ook de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

Online aanwezigheid op sociale media

 

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, prospects en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. 

 

Facebook

Wij hebben dienovereenkomstig met het Facebook-bedrijf, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU bent gevestigd, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), zet een link. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van Facebook van toepassing (zie hierboven). Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken we de gegevens van de gebruikers zolang ze met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld artikelen schrijven over onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

 

Tumblr

Functies en inhoud van de Tumblr-service zijn geïntegreerd in ons online aanbod, aangeboden door Tumblr Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, VS. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers hun gunst kunnen uiten met betrekking tot de inhoud, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Tumblr-platform, kan Tumblr de bovenstaande inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. U kunt het privacybeleid van Tumblr vinden op: www.tumblr.com/privacy.

 

 

Instagram

Functies en inhoud van de Instagram-service zijn geïntegreerd in ons online aanbod, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers hun voorkeur voor de inhoud kunnen uiten, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Pinterest

Functies en inhoud van de Pinterest-service, aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS, zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers hun voorkeur voor de inhoud kunnen uiten, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Pinterest-platform, kan Pinterest de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Pinterest privacybeleid: 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

 

VII Rechten van de betrokkene

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, wordt u getroffen in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

 1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt. 

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn of nog worden bekendgemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;

(5) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking; 

(6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met. Artikel 46 AVG om te worden geïnformeerd in verband met de doorgifte.

 2. Recht op rectificatie 

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;

(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;

(3) de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

 1. schrapping verplichtingen

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

(1) De persoonlijke gegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. a of artikel 9, lid 2, lit. een AVG, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking. 

(3) Volgens 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar volgens. Art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking. 

(4) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt. 

(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. 

(6) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

 1. Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Art. 17 (1) AVG is verplicht om ze te verwijderen, hij zal passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u de betrokkene bent. U heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen. 

 1. uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van openbaar gezag die wordt overgedragen aan de verantwoordelijke persoon is geweest;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, lit. h en i, evenals artikel 9, lid 3 AVG;

(4) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. Recht op informatie

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt niet mogelijk of vergt een onevenredige inspanning.

U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. a AVG of artikel 9, lid 2, lit. een AVG of op een contract volgens. Art. 6 par. 1 lit. b AVG is gebaseerd op en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. 

De persoon die verantwoordelijk is verwerkt niet langer de persoonlijke gegevens over u, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG heeft u in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen die technische specificaties gebruiken. U kunt een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming.

8. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing 

(1) is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,

(2) is toegestaan ​​op basis van de wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen of

(3) vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, lit. a of g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en gehoord over het betwisten van het besluit.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Niettegenstaande een anders administratieve of juridische procedures, heb je het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de plaats van de vermeende schending te bereiken als je van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO tegendeel. 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure overeenkomstig artikel 78 AVG.